mandag 25. mars 2013

Drøbak i sol 24. mars 2013

Palmesøndag, og seks padlere som valgte tur i Drøbak. Strålende vær, selv om det var litt trekk fra nord. Vanlig opplegg med variasjon i dag, under brua ved Oscarsborg og østsiden av Håøya, sjekke om vi kommer rundt idag!
Noen er klare for tur - og venter
 Bare såvidt is gjennom sundet under brua, bare å padle :-)
 Skikkelig cut!
 Morsomt å se at blåskjellene begynner å bli store igjen
etter et par riktig magre sesonger, jeg glemte å ta bilde
av de som har vokst godt - men her er noen småttinger!

 Lykta ved nordøst spissen av Håøya

Langs land nordover, og jeg falt etter fordi jeg fulgte lyktenes plassering i leia og så etter stedene på landsida hvor det etter kartet skal gå vei ned til sjøen. Neste helg skal vi ha DKKs årlige Vårpuss på vannet, og jeg har sanket en del info om steder og vurderinger av padleforhold, og ting som er greit å vite om, i området. Selv om jeg har padlet her noen år nå, er det jo oftest "skigåing" som foregår, uten at en helt merker seg detaljer i landskapet.

Det tar litt tid, for det er morsomt å ta pauser for å sjekke og bli klar over hva f.eks. sjømerkingen betyr når en først lurer, i stedet for bare å pådle forbi. Og Drøbak er faktisk et ganske avansert farvann, med mange grunner, smal vei og store fartøyer. Artig å studere merkingen rett ved siden av leden, som styrer mindre båter og fergene rundt grunnene nærmere land.

 Rundt Nordspissen av Håøya lå skarp is

 Godt i sola!

Lang lunsj helt i le for nordavind i Bjørnhuebukta, og så somlepadlig tilbake. Jeg hadde studert sjeteen i Drøbak kvelden før og Billy fortalte om det gamle, og det nye overettmerke for porten i nord-syd-sjeteen. Så vi padlet rundt for å se :-)

På Bergholmen ble det satt opp nye merker for få år siden, på vestsiden er det en lykt nord og en utenfor sørvesthjørnet. Disse to lyktene danner overett merke med porten i sjeteen som går mellom Håøya og Småskjær. Det gamle overettmerke, som såvidt sees i bildet, er sydligste Rauholmen som er en symmetrisk "måne" der hvor porten i sjeteen ligger, dette går altså på østsiden av Bergholmen, gjennom Kloasundet. Merkingen og symbolene blir mer spennende jo mer en lærer seg!

Turavslutning med nærkontakt med Kielferga og et par morsomme krappe bølger i kjølvannet!

------------------------------ under streken:
Underveis i all sjekking og ordning i går
fant jeg volumknappen!
- med litt mer trening på apparatet kan den vhf-en
bli et nyttig verktøy også for meg :-)


mandag 18. mars 2013

Indre Oslofjorden søndag 17. mars 2013

En padler alene når det er RulleRolf et annet sted .... det skal du ha Rolf - jeg skal huske det året jeg ikke deltok på vintersamlingen din! I eksil fra padlesportens hovedbøl på Østlandet tok jeg en tur fra Ormsund.


Planen var Langøyene - Nesoddtangen - Geitholmen og strøka innafor, og retur litt lenger inn mot sentrum. Men jeg har ennå ikke lært meg at Kielferga går klokka 14, ikke halv to som jeg tror den gjorde en gang i tiden. Nå har jeg lært det, det er sant som de sier, en må lære alt sjøl.

 på vestsida av tangen, en gammel brygge og vei

Så da jeg hadde hengt rundt tangen og venta før siste kryssinga en stund, siden jeg syntes jeg kom akkurat litt sent for en båt som skulle passere etter halv to - ingen båt kom - ble det en kortere tur tilbake forbi Nakholmen og Lindøya istedet.


Veldig artig å bli mer kjent i dette området etterhvert som det er blitt noen turer. Fikk også fornyet bekjentskap med fyrhuset på nordsiden av Gressholmen mot Lindøya siden isen mellom var nesten slik at jeg kom gjennom - to steder - bare måtte prøve .... bakoverpadling i grøt.
på vei tilbake - ser litt mer omen ut nå

Eller så er jeg glad i å se natur/kultur, by/sjøen, i går var det likevel såvidt mye kje lukt fra Sjursøya at jeg sendte en tanke ut til Bolærne - og håpet folket hadde lunsj inne i glassverandaen, om de hadde krysset så langt ut.

Foruten å nyte gleden over å padle alene skulle jeg teste siste nytt på utstyrsfronten og nylig inhalert pensum, med fersk vhf og sertifikat i lomma. Men det var dårlig med nød, faktisk ikke en melding å høre under hele turen, så det ble mest en test av å ha apparaten på vesten og la det bli den "naturligste ting". Men jeg er ikke den eneste som tar vhf sertifikat om dagen og vi holder knallhardt på behovet for godt sikkerhetsutstyr. Ikke noe show off eller utstyrshysteri her i gården! Skal klare å tro på det, jeg håper den skal inspirere meg til flere turer alene og at den ikke minst kan bli til nytte under lengre turer som skal komme!

Padler alene, padler og stopper på en litt annen måte enn ellers, prøver å finne noe godt med det lille kameraet
 Tomme tønner på Langøyene om vinteren
 første turen med vhf :-)

- og så må jeg bare be om unnskyldning, dette livet er for teknisk - jeg klarer alltid å trykke publisér før jeg er klar - og irriterer vel vettet av folk som har "feeder" - eller noe annet - og når andre bloggere har liste over blogger og jeg finner min overskrift øverst på lista - denne gangen selv før jeg har skrevet NOE - sorry! - det kommer etterpå, dvs. nå hvis du gadd å trykke linken en gang til og leser dette.

fredag 15. mars 2013

HMS i Drøbak kajakklubb - Vårpuss onsdag 13. mars 2013

Jeg skrev et innlegg om DKKS Vårpuss på vannet 6. april. Det ble mye å tegne og fortelle... Derfor følger et relativt uredigert referat fra den første delen av Vårpussen i år. Det kan være til nytte og inspirasjon for andre som jobber med noe av det samme, og gitt diverse HMS diskusjoner for tiden også bidra til den allmenne forvirring :-)


Vi er opptatt av HMS i klubben, det ser voldsomt ut mens det står på, men formålet er først og fremst å få en del ting ryddet og ordnet i den mentale bagasjen vi skal ha med oss på sjøen, få det under huden så vi kan konsentrere oss om padlingen og det å være ute når vi er på tur. Så her følger litt skrivebordspadling: 

HMS i Drøbak kajakklubb – ordningen med turansvarlige på klubbtur
Oppsummering fra Vårpuss – samtalen, onsdag 13. mars 2013
Vårpuss er DKKs verktøy for å klargjøre turansvarlige for ny sesong klubbturer. Klubbturene holdes fra mai til oktober, hver torsdag og søndag. I 2013 holdes Vårpuss i to deler, en samtaledel og en felles treningsdag på vannet. I DKK er vi litt avhengig av tellemåte mellom 12 og 16 turansvarlige.

Turansvarlige skal fortrinnsvis delta på begge deler av vårpussen, minst annethvert år. Turansvarlige som ikke er aktivitetsledere må delta på minst én av delene av Vårpussen hvert år. Samtidig som deltakelse i Vårpussen er et krav, er det også et bra tilbud: Om å forberede seg sammen med flere og å dele erfaringer.

Oppsummering/erfaringer fra første sesongen i 2012
I 2012 var turansvarlige opptatt av at det ikke skulle bli for mye styring. Samtidig erfarte de samme turansvarlige i flere sammenhenger utfordringer: I rollen som turleder, og med helt konkrete situasjoner, f.eks. kryssing av fjorden. Fra de som var turdeltakere er en viktig erfaring at turansvarlige i en del situasjoner må være tydeligere. På noen turer blir det stort sprik i gruppa, og det kan føre til kjedelige situasjoner.

Oppsummert er vi enige om at viktigheten av at den turansvarlige skal være tydelig i rollen som turleder. Ikke å forveksle med å "sjefe" over deltakerne, men å stå frem med plan og forutsetninger for turen, følge med på hva som skjer underveis, og ha en beredskap for å være i forkant, eventuelt tidlig ute, med tiltak for å unngå uønskede hendelser. Dette gjelder alt fra hvor turen legges, til å ha sjokolade på lager, og å samle gruppa før kryssing av fjorden.

En strategi for felles forbedring her er at hvis alle følger opp den standarden vi ønsker å ha for klubbturer så vil det bli mindre behov for «roping» og strev med å holde gruppa samlet.

Oppsummert erfaringer og tips
 • Gjør deg opp en mening om værforholdene dagen før og om morgenen for turen, har noe endret seg. Hvordan er utsiktene utover dagen, hva skjer med vindretning/styrke, temperatur.
 • Gi god informasjon før turen begynner. Samling på land er å foretrekke for å gi informasjon. Innsats her betaler seg. En god metode er å spørre rundt, gir mye info og alle kommer med.
 • Hvordan turen planlegges og blir gjennomført avhenger av gruppa og deltakerne: Ferdighetene, utstyret, klær. Jo mer du vet om dette jo bedre.
 • Bruk signalet for samling og gjennomfør samlinger på vannet innimellom. Det er ok for både turansvarlig og for deltakerne, for å si fra om ting uten å rope, og en kan utveksle ideer om videre ferd og eventuelle endringer i planen.
 • Jobb no 1 for turansvarlige i Drøbak kajakklubb er og blir samlet kryssing av fjorden.
 • Hvis alle stiller opp for hverandre blir jobben enklere for den som er turansvarlig.
 • Avtal gjerne at en annen deltaker er turlederassistent.
 • Ikke undervurder betydningen av dagsform, hverken for deg selv eller deltakerne.
 • Følg med og se hver enkelt underveis etter beste evne.
Det er enighet om at den største utfordringen for turansvarlig er deltaker som ønsker å returnere alene eller trenger å snu. Er det en normalt sterk padler kan vedkommende i de fleste tilfeller melde seg av turen og forlate gruppa, men problemet er når en padler har blitt med på turen og viser seg ikke i stand til å gjennomføre:
 • Situasjoner av denne typen må løses når den oppstår, husk at evalueringen fra 2012 sa at turlederne i større grad må våge å avvise deltakere.
 • Ønsker en ikke dette vil ofte eneste mulighet være at hele gruppa returnerer sammen.
 • Delegere turlederansvaret eller hjemturen med en svekket padler til en av deltakerne er i HMS perspektiv svært dårlige løsninger.
 • Husk også tiltak som kan løse situasjonen: En god pause, mer sjokolade, tauing, mv.
 • Om 3-milern blir spolert er trøsten at DKK turene skal være en sosial arena og et sted for å teste grenser og utfordre egen kapasitet, om enn det kan være kapasiteten til tålmodighet..
Kortliste over oppgaver og utstyr på tur som turansvarlig
I HMS planen er det gitt full liste over nødvendig kompetanse, utstyr, og oversikt over informasjon som skal gis i forkant av turen. I møtet ble det etterlyst en sjekkliste. Styret har tidligere konkludert at en ikke ønsker et turskjema. HMS planen inneholder også et risikoskjema, og styrets tilnærming er at den enkelte må bruke planen og ellers lage seg de verktøy som en finner nyttig.

Det viktigste argumentet for dette er at for mye skriftlighet og faste regler underkjenner at den turansvarlige uansett må løse situasjoner som oppstår basert på forberedelse og erfaring. HMS regelverket sikrer at klubben gir informasjon, har turansvarlige med tilstrekkelig kompetanse, viser aktsomhet og reduserer risiko. En detaljert avkryssingsliste kan bli komplisert jus og gir ikke øket sikkerhet. En motforestilling ble reist om at en felles sjekkliste bidrar til automatisering av de viktigste momentene som må huskes i forkant av og underveis på tur.

Vedlagt dette referatet er laget en oversikt/huskeliste for laminering etter ønske (turmosaikk). Denne er ikke å regne som et HMS dokument men kan være nyttig for den enkelte som skal være turansvarlig. Vedlagt referatet er også en mal for HMS plan utarbeidet av NPF, og en sjekkliste for dagstur i Excel. Det er naturlig at evalueringen i 2013 også vurderer hva som trengs og har vært brukt av den enkelte som planleggings- og sjekkverktøy.

Om kriseberedskap
HMS planen inkludert ordningen med turansvarlig har som sitt fremste mål å hindre alvorlige uhell. Det vil også være den beste motivasjonen den enkelte har for å gjennomføre informasjon og tydelighet før og under klubbturene. Det er likevel noen prinsipper hvis noe skjer:
 • Turansvarlig skal vite hvem alle som er med på turen er.
 • Det er ikke turansvarlig som har ansvar for varsling av pårørende.
 • I en krisesituasjon har turansvarlig ansvar for 1. seg selv, 2. gruppa, 3. den som er involvert.
 • Sikre gruppas posisjon og opptreden.
 • Delegere oppgaver så langt mulig.
 • 113 – en-en-tre: heller før enn senere, og heller en gang for mye enn en gang for lite. Husk at medisinsk personell assisterer på telefon, ordne med høyttaler og posisjonering for å gjennomføre anvisninger. Hjelp hverandre med å ringe, holde, snakke, lytte, gjøre.
 • HLR er sjelden mulig å lykkes med på vannet. I vårt område er det et bedre alternativ å komme seg til land for videre handling.
 • Hverken turansvarlig eller medlemmer av gruppa skal forlate egen kajakk for å komme til unnsetning uten full kontroll på retur til kajakken. Dette er siste utvei, om i det hele tatt.
 • Et illebefinnende kan ikke forberedes eller unngås av turansvarlig. Padling skjer alltid på den enkelte deltakers eget ansvar.

tirsdag 5. mars 2013

Padlehelg i Drøbak 1.-3. mars 2013

Hva man kan oppleve i Drøbak og Drøbaksundet! Fantastisk helg, hvor mye gikk aldeles utenfor plan, men som likevel ga gode og minneverdige dager.

Illustrasjon fra nattens padling

Det ble litt padling, og ihvertfall sto helgen i padlingens tegn. Årsmøte i Drøbak kajakklubb fredag kveld, padling lørdag, rullekurs i svømmehallen på Langhus på ettermiddagen og padling søndag. Full pakke. Jeg kjører vanligvis en del for å padle, men med tre dagers kajakkaktiviteter i området pakket jeg istedet telt og sovepose for å bo lokalt.

 

Vanlige årsmøtesaker i DKK inkluderer bekjentgjøring av årets padler. For 2012 ble det Kjetil, en svært hyggelig mann som har lært seg masse om padling og bidrar stort til til trivsel og nødvendige gjøremål. Startet ut med et skip med ror, skjønte tegninga og skiftet til passende Xplore etter kort tid, er imponerende god på å plukke opp ruller, og er ellers på alle måter i folden. Gratulerer!

 

Etter middagen foredrag med Sigrun Henjum,en helt! Rundt Sør-Georgia med sprukket kajakk, utrolig imponerende! Sigrun ga levende beskrivelser av forholdene på sjøen underveis rundt øya på den andre siden. Hun hadde også et par beskjeder, både tydelige og gjennom fortellingen, at den som vet hvor hun skal og tror på seg selv, får til. Imponerende! Morsomt for meg å treffe Sigrun igjen også, det var hun som geleidet meg gjennom mine første to dager i kajakk i Portør og sånn sett har sin del av ansvaret for alt som skjedde etterpå :-)Klokka var 01 da jeg kom på vannet etter et godt gjennomført og sedvanlig hyggelig årsmøte. Alle hadde lyst til å bli lenger men var utslitt. Så var nok også egentlig jeg men det visste jeg ikke da, det var klart utover fjorden, strålende stjernehimmel og bare meg. Lyst til å padle lang tur, men det ble liten runde, jeg visste jo at jeg egentlig var nokså sigen. Klokka to lå jeg i dunposen ved siden av kajakken i vannkanten, og da jeg hadde roet meg yret det ned i ansiktet. Jeg turte ikke ta presenningen som lå under liggeunderlaget, så jeg tredde på meg fjellduken opp til armene og sov videre. 

Når jeg da våknet rundt 7 som man gjerne gjør i vannkanten... sier det seg selv at formen ikke var helt på topp. Trøtt. Kraftig vind fra sør mens jeg satte opp teltet i en fin nord-syd trakt, trene på sette opp vind i telt .... men, vinden skulle snu og en kan jo ikke flytte det rundt heller. Alle padlevenner trakk seg fra lørdagstur så jeg tok en lang frokost og stirret vekselvis ned på stranda til kajakken og inn i teltet på soveposen.


Bardunert telt, da det kom på plass snudde vinden ..

Ikke fyldestgjørende bilde, det var sterkt!

Omsider kom jeg meg i kajakken og padlet nordover, planen var å se om og eventuelt hvor det var noe is igjen. Men oppover langs vestsida av Håøya fikk jeg meg en skikkelig overraskelse, det var så sterk vind og sto mer eller mindre stille. Jeg har ikke opplevd nordvestvinden slik der før. Snakket med en fyr i båt når jeg gikk i land på Bergholmen etterpå, han sa de kalte de "påskevær" i Drøbak - når vinden snur og drar seg til kraftig fra vest, da trekker båtene inn i bukta på vestsida av Bergholmen fremfor stedene de ellers ligger. Det rareste var, videre sydover fra Bergholmen inn mot Kalholmene og over fjorden/leia var det helt greit, bare "vanlig" vind. Men den som sto på inne i Vestfjorden, den var sinna. Bølgene var ikke mer enn en halvmeter høye men de var krappe, tette, nesten så de brøyt, solid surf, det var bølger med muskler. Kjemperar, og artig opplevelse. Der og da skulle jeg ønsket meg uten den lange natta i forkant, så skulle jeg kost meg enda mer.

Jeg får trøste meg med at "alle" hadde hørt eller sett at sjøen sto stiv den ettermiddagen, fikk høre det dagen etter. En nyttig erfaring, og greit å vite at Vestfjorden ikke er til å spøke med i (nord-)vestavær. Ihvertfall har ikke jeg sett det slik tidligere. Det er jo ikke målestasjon i nærheten men Gullholmen viser noe av trenden for dagen, vendingen og kraftig nordvest med sterk kuling klokka 2: yr om været som var på lørdag. Så når den samme vinden kom langveisfra og slo mot Håøya ble det fart.

Men så til ettermiddagsøkta: Rullekurs i bassenget med Einar som instruktør. Denne gangen for nybegynnere.


Jeg har vært medhjelper på kurs i vinter og det har vært morsomt og veldig lærerikt for meg selv. De tidligere kursene har vært for de som har rullet noe, men i går var det for nybegynnere. Det var annerledes å bistå folk som gikk rundt og skulle forsøke seg for første gang, mye bøy av kropp, armer og årer. Men i løpet av 2 timer kom det aha-opplevelser på løpende bånd, hode, kne og årer ble plassert i rom og bevisshet, og plutselig kom de første taktene rundt koordinering av sveip, vipp og hodeplassering. Gjengen på 11 kursdeltakere var strålende fornøyd etter første runde - ihvertfall jentene som jeg prata med i garderoben! Flott at Einar kan dra med oss hjelperne, de som prøver seg får mer hjelp og det blir god erfaring for oss som har lyst til å lære bort.

Vinden var meldt å holde seg relativt kraftig hele kvelden, og da vi avsluttet lasting av kajakker og klokka var nesten åtte på lørdagskvelden, lokket hjemme, unger og en flaske vin meg hjem rett og slett. Så jeg reiste ut og henta teltet på søndag og fikk en ny flott dag på vannet, selv om den ikke ble så lang. Men da kom også omsider vårværet som jeg hadde lina opp for helgen  :-)


Søndag kjørte jeg Helle til Kielferga, og tok Mosseveien ut til Drøbak, der var det full fart med kjelker og pilking, og lykta sør for Malmøya sto godt plantet i isen.Og så ble det et bilde som virkelig kun har affeksjonsverdi, men som også viser utsikten fra Kielfergen. Vi padlerne rakk ikke helt bortil men Helle påsto hun så oss og morsomt for meg å vise henne hvor jeg henger rundt når jeg står opp i otta på søndager!

Godt selskap - bilde stjålet fra Richard :-)

Takk for en flott helg, hurra for DKK og alle de hyggelige padlerne!