tirsdag 24. april 2012

Padlingens utfordringer 22. april 2012

Drøbak kajakklubb har utformet HMS plan i løpet av vinteren, og første helhetlige plan ble vedtatt 16. april 2012. Styret, og aktivitetsledere som ikke sitter i styret, inkludert meg selv, har vært med i prosessen, Det har vært lærerikt og interessant faktisk, og avstedkommet mye padlepapir!


Jeg omgås papir, bokstaver og tall i ekstrem grad i jobben, men i padlingen kan det av og til bli overkant; vanskeligere å skjønne i denne sammenhengen at alt er nødvendig. Men så er det jo bare å lære seg alt, så blir det papirløst ...

Hovedelementene i HMS planen til Drøbak kajakklubb er skkerhet og padleglede, det deler vi vel med de aller fleste andre padleklubber i landet. Vi har ihvertfall fått en god plan, på under 20 sider, som også inkluderer sikkerhet på klubbtur, rutiner ved utlån av kajakk, bassengtrening, diverse skjemaer og beskrivelse av risikomomenter og tiltak, m.v. Veldig bra, rett og slett, styret i DKK har gjort en bra jobb!

Ihvertfall, denne "padlefrie dagen" har endelig gitt kontroll over papirer, i perm og bokser. Nå gjenstår bare at alt som mer eller mindre rasjonelt er tatt ut på papir; fra diverse kurs og HMS dokumenter til reparasjons- og treningstips, også klistrer seg til hjernen og kroppen som anvendt kunnskap.

Padlefri også for å sikre heimen for naboenes mishag, her blir det snart vakker plen (eller noe) igjen, etter at mye ble gravet opp for å redde kjelleren i vinter. Alle i arbeid, og snart kan vi så. Det blir eng for slått en gang pr år eller "Natur" som det påstås skal klippes sjelden eller aldri, fantastisk at man kan kjøpe slikt :-)


Og innimellom det hele, forberedelser til vårens utfordring: Bømlo i to dager, det blir spennende!


-------------------------------

Til minneboka, bilde fra DKKs "Vårpuss" 2012, ut fra ideen om en felles samling om gode rutiner for turansvarlige på klubbturer. Jeg hadde påtatt meg å lage opplegget og jobbet ganske mye med det, inkludert innspill fra Aase som har tatt hovedansvaret for HMS arbeidet i klubben. Vi er etterhvert noen aktivitetsledere, men ikke minst har vi erfarne padlere som er en selvfølgelig del av ryggraden i klubbens HMS. Men altså, jeg og papir - for øvrig hadde vi en morsom dag på vannet!

Bildene her ved Richard/DKK
Diverse øvelser - kaldt i vannet men fint :-)
Alle over bord og kajakk i drift - hvor langt?
Grunnvilkår ved padling i DrøbakIngen kommentarer: