onsdag 10. april 2013

DKK Vårpussen 6. april 2013

Drøbak kajakklubb har også sin HMS plan på plass, og nå står vi foran vår andre sesongen med offisielle klubbturer med turansvarlig. Jeg fikk den udelte ære og etterhvert også udelte glede å ta ansvar for opplegget i år igjen. Med god hjelp og masse innspill underveis!

 En glad gjeng er klar for å bade en kald aprildag - tidlig lørdag morgen klokka 10!
Denne fraksjonen er også klar for dagens økt :-)


Fjorårets sesong ga mange gode erfaringer og noen utfordringer. Se for dere begynnelsen eller slutten av en tur fra Vindfangerbukta med folk som vil padle tur på andre siden av fjorden, eller hjem til middag etterpå. Et problem siden klubbpadlingen startet for flere år siden, men tyngre å takle når det er programfestet å holde flokken samlet. Evalueringen av turlederordningen i klubben etter den første sesongen ble oppsummert slik:

"Det er viktig å presisere at det ikke har skjedd noen alvorlige uhell på turene denne sesongen. Flere av de turansvarlige har likevel opplevd episoder som har vært lite tilfredsstillende. Det gjelder bl.a. respekten for kryssing av fjorden ved Oskarsborg når ferger nærmer seg, lytte til det den turansvarliges bestemmer og deltakere som ikke klarer å gjennomføre turen og vil padle tilbake alene."

Og turlederne identifiserte i fellesskap noen sentrale forbedringspunkter:
  • Tydelighet overfor deltakerne om turansvarliges rolle
  • Turdeltakerne må følge turansvarliges beskjeder og instruksjoner
  • Informere på forhånd jf. HMS-planen (forhåndsinformasjon på forumet, informasjon på land før turen starter, oppfølging underveis)
  • Tørre å avvise deltakere som ikke kan følge den annonserte turen
  • Må kunne avlyse turer hvis turansvarlige ikke kan ta turen og en vikar ikke kan stille
  • Turansvarlig har ansvaret for selv å velge startsted eller tema for turen.
  • Oppfordre til større variasjon (flere temadager og turer andre steder)
  • Det er behov for flere turansvarlige. Disse vil først og fremst være erfarne padlere med realkompetanse. På sikt er det ønskelig med flere aktivitetsledere jf. våttkortstigen.
  • Få bedre spredning på turansvarlige, spesielt i sommerferieperioden da det kan være stor belastning på få personer
  • Vårpuss 2013-ha større fokus på rollen som turansvarlig

I fjor hadde DKK altså en helt fersk HMS plan som grunnlag for klubbaktiviteten. Planen har stått seg godt og tåler flere sesonger. Den er samtidig utgangspunktet for hvordan vi organiserer turer i sesongen, med fast søndagspadling fra mai til oktober, og torsdagspadling i omtrent samme periode. I 2012 hadde vi 9 turansvarlige å fordele aktivitetene på, i år blir vi 14 som kan ta ansvar for å lede turer i Drøbak og andre steder.

Noen klubber velger å ha klubbturer kun med turledere som er aktivitetsledere +. I DKK har vi valgt en modell hvor også andre som har relevant kompetanse brukes som turledere. Og da kommer vi altså til "Vårpussen", som er klubbens formelle treningsdag for alle som skal være turansvarlige i klubben. Og som ledd i forbedringsarbeidet la vi i år vårpussen til to dager: En kveld i mars med en gjennomgang av plan og evaluering fra fjoråret og diskusjon av turlederrollen. Og så endelig en tur på vannet, som da er litt befriende etter mange e-post, dokumenter, referater, og masse nyttig prating. Men det er jo vannet som er elementet, tross alt.

Program for dagen på vannet er redningsøvelser og å sette opp tauing, se hva som skjer når padlerne drifter og hvordan en skal forholde seg til (resten av) gruppa når noe skjer, forhåpentligvis et par overraskelser og aha-opplevelser. Sistnevnte er for øvrig ikke forbeholdt de mindre erfarne, de er heldigvis tilgjengelig for alle som vil få de med seg :-) Vi rakk også litt teknikktrening som kan følges opp av den enkelte, for å bli bedre på rask manøvrering mellom kajakkene i gruppa og å padle inntil andre kajakker effektivt.

 Forberedelser før turen, og fremvisning av nymalt åre, fremdeles etter oppskriften fra 2006 tror jeg!
 Det bør snarest avholdes et kurs i knebøy ifm klargjøring av kajakk, jeg trodde det var bare meg - men jeg er ikke alene ........
 Oppsett av tauing - tauing -
 Diskusjon av oppsettet av tauing! - du tror ikke det er nyttig før du lurer selv!
 Mer erfaringsutveksling!
 Badingen var overraskende lite ubehagelig denne aprilmorgenen, det ble feiret
med litt egenredninger og balanseøvelser på slutten av økta
 Koert er blitt så raskt med entringen at jeg ikke rakk å få bildet av "svingen" oppi!

 Ikke ille å være forulykket med slik bistand!
 Diskusjoner og padling mot lunsjpause og grilling av pølser i lavvoen!
 Tur hjem helt uten overraskelsesmomenter :-)
 Felles anstrengelser!

Vi har også brukt anledningen til å samle litt informasjon og erfaringer om nærområdet i Drøbaksundet og Vestfjorden. Og etter å ha padlet i Drøbak i tre år lærte jeg masse av å samle og skrive denne informasjonen! Har samlet infoen nederst i innlegget, kan være nyttig også for andre som padler i Drøbak.

Som alle kan forstå, det har vært overload av padlepapirer en stund, det er jo mye å si om disse tingene når en først setter i gang. Men jeg vil gjerne si avslutningsvis at den viktigste erfaringen fra treningsøkta vi hadde denne gangen er at det er stor forståelse i hele turledergruppa om at disse oppgavene er viktige, treningen er superviktig og pratingen er ikke triviell - og det er en utfordring å klare å lykkes med alt sammen. Det går bare hvis vi hjelper og støtter hverandre i oppgaven!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steder med spesielle forhold i Drøbak/Vestfjorden

Rett ut fra kajakkstativet. Rotete forhold ved vind-over-strøm (= vind og strøm går i motsatt retning), begge retninger. Mest krevende ved sterk vind fra sør og utgående strøm (ebbe).

Nord-/sørlig vind ved kryssing av Drøbaksundet og skipsleia. Avdriften kan bli betydelig, vinkle baugen på kajakken tydelig mot vindretningen. Finn overett merker (= to/flere uavhengige punkter for å sjekke retning) før overfart, følge!! Informér og sørg for samlet padling under slike forhold, samlet overfart må prioriteres foran tempo. Både av hensyn til synlighet/tydelighet overfor annen trafikk, og med tanke på eventuelle uhell (den svakeste som ikke klarer å holde retningen velter i god avstand fra resten, hva gjør du).

Husk at selv om leden krysses ”hver gang” er det ikke tomt prat å holde orden. Det går store fartøyer inn og ut av Oslofjorden og de kan ikke stoppe for padlere. Ved behov finn alternative steder å krysse, f.eks. fra Hallangstangen til Nordre Kaholmen, eller ved Askholmene. Spesiell oppmerksomhet ved retur fra Oscarsborg hvor en må langt ut mot leden før oversikt fra nord.

Inntil land på sørsiden av Kaholmen søndre. Kraftig strømskille (= mer eller mindre tydelig felt hvor strømmen skifter retning) som også gir rotevatn ved sterk vind fra sør.

Trekanten sørspissen Kaholmen søndre – sørtuppen Håøya – mot Bergholmen ved vind fra sør og utgående strøm.

Rundt sjeteen (Håøya – Småskjær – Hurum fastland) kan det også bli urolig sjø.

Langs øst-vest-sjeteen kan det bli semi-stående brytende bølger ved sterk vind fra sør og sterk utgående strøm. Dette er sjelden, kreves ebben etter spring flo kombinert med 10-12 m/s fra sør om det skal bli skikkelig. Lett synlig fra lang avstand.

Vestfjorden når vinden kommer fra nordvest. Lang oppbygging over lavt land, skal kræsje i Håøya men har fart over fjorden. Overraskende sterk effekt på vestsiden av Håøya, kjent for båtfolket som flytter fra Dragsund og andre ankringspunkter, inn i bukta ved Bergholmen hvor kystledhytta ligger.

Nordspissen av Håøya ved nordlige vindretninger, det blir en del rotesjø og driv inn mot land. God avstand til land hvis vinden er sterk. Er gruppa mer erfaren gir det fin anledning til å trene på padling langs land når det er litt vertikal bevegelse i sjøen, det blir også litt bølger på vestsiden av nordenden.
Strømmen i Drøbaksundet er sterkest midt i fjorden. Av og til kan også strømmen gå én vei midt i fjorden og en annen vei langs land. Strømmen er sterkest mellom høy- og lavvann fordi den vesentlig dannes av tidevannsbevegelsen inn og ut av fjorden, altså vannet som ”snur” innerst i Oslogryta: Strøm når vannet flytter seg; stillere ved henholdsvis høy- og lavvann.

Fine steder å ta pause
Askholmene, Ramton, Langåra – kaia øst, Hjelp, Dragsund, Bjørnhuebukta.

Steder hvor vi enkelt kommer til vei (B- og C-plan)
Marikova, Sønderstøa (hhv Askholmen og Storegrunnen lykt, tilgang fra Hallangsveien), Digerud, Åros, Sætre, Storsand, Hvitsten, Skiphelle, Torkilstranda. Fergen fra Oscarsborg.

Ingen kommentarer: